Bảng thông báo giá thuốc

BẢNG THÔNG BÁO MỨC GIÁ THUỐC

TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA - CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THÁNH MẪU

Stt Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng ĐVT Nhà SX Thuốc  Giá bán 
1 Methyldopa Methyldopa 250mg Viên Cyprus Dịch vụ
2 Tehep-B  Tenofovir (TDF) 300mg  Viên việt nam Dịch vụ  7,800.00 
3 Agisimva 10 Simvastatin 10mg Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
4 Bicebid 200  Cefixim 200mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
5 Opeclari Clarithromycin 250mg Viên việt nam Dịch vụ  1,840.00 
6 Augmentin 1g Amoxicilin 875m 875mg + 125mg Viên việt nam Dịch vụ  23,916.00 
+ Acid clavulanic 125mg
(Auclanityl 1g)
7 Augmentin 625 Amoxicilin+ acid clavulanic 500mg + 125mg Viên việt nam Dịch vụ  14,448.00 
8 Menison 4mg Methyl Prednisolon 4mg 4mg Viên việt nam Dịch vụ  1,157.00 
9 Mobimed 15 Meloxicam 15mg 15mg Viên việt nam Dịch vụ  1,489.00 
10 Mobimed 7,5  Meloxicam 7,5mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
11 Mypara Paracetamol 500mg Viên việt nam Dịch vụ  1,482.00 
(acetaminophen)
12 Mypara   ER Paracetamol 650mg 650mg Viên việt nam Dịch vụ  1,300.00 
(acetaminophen)
13 Clarithromycin Clarithromycin 500mg Viên nha cc hp-cat Dịch vụ  7,540.00 
14 Fiximstad 100  Cefixim 100mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
15 Fiximstad 200  Cefixim 200mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
16 Hazidol 1,5mg  Haloperidol 1,5mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
17 Levoquin 250 Levofloxacin 250mg Viên việt nam Dịch vụ  6,204.00 
18 Menison 16mg Methylprednisolon 16mg Viên việt nam Dịch vụ  4,095.00 
19 Staclazide 30 MR Gliclazid 30mg 30mg Viên việt nam Dịch vụ  1,144.00 
20 Paracetamol 500 mg Paracetamol 500mg Viên việt nam Dịch vụ  1,050.00 
(acetaminophen)
21 Olanxol  Olanzapin 10mg  Viên việt nam Dịch vụ  3,003.00 
22 Efavirenz Stada 600 mg  Efavirenz 600mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
(EFV hoặc EFZ)
23 Zuryk Allopurinol 300mg Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
24 Zoloman 100  Sertralin 100mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
25 Pymenife 10  Nifedipin 10mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
26 Clindamycin 150mg  Clindamycin 150mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
27 Dorobay 50 mg  Acarbose 50mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
28 AgiDopa  Methyldopa 250mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
29 Agifuros  Furosemid 40mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
30 Olanstad 10  Olanzapin 10mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
31 Prednisolon Prednisolon 5mg Viên nha pp vidipha Dịch vụ  208.00 
32 Augmentine Amoxicilin 875mg + 125mg Viên việt nam Dịch vụ
+ acid clavulanic
33 Moxacin  Amoxicilin 500mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
34 Zapnex-10  Olanzapin 10mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
35 Phenobarbital 0,1g  Phenobarbital 100mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
36 Enalapril 10 mg  Enalapril 10mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
37 Imidu 60 mg  Isosorbid 60mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
(dinitrat hoặc
mononitrat)
38 Cetecocenclar 250  Clarithromycin 250mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
39 SaVi Ranitidine 300  Ranitidin 300mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
40 Dalekine  Valproat natri 200mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
41 Piroxicam 20mg  Piroxicam 20mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
42 Ciprofloxacin Ciprofloxacin 500mg Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
43 Kagasdine  Omeprazol 20mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
44 Meloxicam  Meloxicam 7,5mg  Viên việt nam Dịch vụ  546.00 
45 Ranitidin  Ranitidin 150mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
46 Clazic SR  Gliclazid 30mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
47 Panalganeffe r 150mg Paracetamol 150mg Gói việt nam Dịch vụ  0.00 
48 Meyerpanzol  Pantoprazol 40mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
49 Nifedipin Hasan 20 retard  Nifedipin 20mg  Viên việt nam Dịch vụ  650.00 
50 Ciprofloxaci n 0,3%  Ciprofloxacin 0,3%  Lọ việt nam Dịch vụ  0.00 
51 Meloxicam 15  Meloxicam 15mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
52 Ceteco Leflox 250  Levofloxacin 250mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
53 Ceteco Leflox 500  Levofloxacin 500mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
54 lamivudin stada Lamivudin 150mg Viên khuong duy Dịch vụ  12,000.00 
55 Lamzidivir  Lamivudin + Zidovudin 150mg + 300mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
(ZDV hoặc AZT) 
56 Pantoprazole Stada 40 mg  Pantoprazol 40mg  Viên việt nam Dịch vụ  2,340.00 
57 Mebendazol 500mg  Mebendazol 500mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
58 Risdontab 2  Risperidon 2mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
59 Bromhexin  Bromhexin (hydroclorid) 8mg  Viên việt nam Dịch vụ  118.00 
60 Enalapril  Enalapril 5mg  Viên việt nam Dịch vụ  1,170.00 
61 Augxicine 500mg/62,5mg  Amoxicilin + acid clavulanic 500mg + 62,5mg  Gói việt nam Dịch vụ
62 Amitriptylin 25mg  Amitriptylin (hydroclorid) 25mg  Viên việt nam Dịch vụ  328.00 
63 Panalganeffer 500 Paracetamol 500mg Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
64 SaVi Tenofovir 300  Tenofovir (TDF) 300mg  Viên việt nam Dịch vụ  28,600.00 
65 Cophatrim 480  Sulfamethoxazol 400mg + 80mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
+ trimethoprim
66 SaViZentac  Ranitidin 150mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
67 Pantostad 40  Pantoprazol 40mg  Viên việt nam Dịch vụ  2,860.00 
68 Xylometazoli n 0,05%  Xylometazolin 0,05%  Lọ việt nam Dịch vụ  0.00 
69 Famotidin 40 mg  Famotidin 40mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
70 Flutonin 20  Fluoxetin 20mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
71 Atenolol  Atenolol 50mg  Viên việt nam Dịch vụ
72 Dorotor 20 mg  Atorvastatin 20mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
73 Cefixim 100  Cefixim 100mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
74 Hapacol 250  Paracetamol 250mg  Gói việt nam Dịch vụ  0.00 
(acetaminophen)
75 Acepron 250 mg  Paracetamol 250mg  Gói việt nam Dịch vụ  0.00 
(acetaminophen)
76 Kavasdin 5  Amlodipin 5mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
77 Panactol 650 Paracetamol 650mg Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
78 Docento 2 mg  Risperidon 2mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
79 Mypara 500  Paracetamol (acetaminophen) 500mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
80 Fenbrat  Fenofibrat 300mg  Viên việt nam Dịch vụ  706.00 
81 Hapacol 150  Paracetamol 150mg  Gói việt nam Dịch vụ  0.00 
(acetaminophen)
82 Atorvastatin 20  Atorvastatin 20mg  Viên việt nam Dịch vụ  354.00 
83 Loperamid  Loperamid 2mg  Viên việt nam Dịch vụ  325.00 
84 Clyodas 300  Clindamycin 300mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
85 Acepron 80  Paracetamol 80mg  Gói việt nam Dịch vụ  0.00 
(acetaminophen)
86 Clarithromycin 500 Clarithromycin 500  mg Viên nha cc hp-cat Dịch vụ  7,540.00 
87 Metronidazol  Metronidazol 250mg  Viên việt nam Dịch vụ  683.00 
88 Simvastatin Stada 10mg  Simvastatin 10mg  Viên việt nam Dịch vụ  2,400.00 
89 Doxycyclin  Doxycyclin 100mg  Viên việt nam Dịch vụ  519.00 
90 Ibuprofen  Ibuprofen 400mg  Viên việt nam Dịch vụ  420.00 
91 Loratadine Loratadin 10 mg Viên việt nam Dịch vụ  600.00 
92 Pyme Diapro MR  Gliclazid 30mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
93 Captopril Stada 25mg  Captopril 25mg  Viên việt nam Dịch vụ  650.00 
94 Scanax 500  Ciprofloxacin 500mg  Viên việt nam Dịch vụ  958.00 
95 Adazol  Albendazol 400mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
96 Parafizz 650  Paracetamol 650mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
(acetaminophen)
97 Cefuroxime 250mg  Cefuroxim 250mg  Viên việt nam Dịch vụ  3,335.00 
98 PymeAZI 500  Azithromycin 500mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
99 Lipistad 20  Atorvastatin 20mg  Viên việt nam Dịch vụ  1,300.00 
100 Levomepromazin 25mg  Levomepromazin 25mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
101 Simvastatin 20 Glomed  Simvastatin 20mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
102 Fudcime 200 mg  Cefixim 200mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
103 Atenolol Stada 50mg  Atenolol 50mg  Viên việt nam Dịch vụ  1,000.00 
104 Partamol Tab. Paracetamol 500mg Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
105 Tenofovir stada Tenofovir 300mg Viên khuong duy Dịch vụ  28,600.00 
106 m-Rednison 16  Methyl prednisolon 16mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
107 Amoxicilin 250 mg  Amoxicilin 250mg  Viên việt nam Dịch vụ  562.00 
108 Ranitidin 300 mg  Ranitidin 300mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
109 Nifedipin T20 Stada retard  Nifedipin 20mg  Viên việt nam Dịch vụ  780.00 
110 Partamol eff.  Paracetamol 500mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
(acetaminophen)
111 amoxycillin Amoxicillin 500mg Viên nha cc hp-cat Dịch vụ  1,420.00 
112 Aminazin 25mg  Clorpromazin (hydroclorid) 25mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
113 Ribatagin 400  Ribavirin 400mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
114 Salbutamol 2mg  Salbutamol (sulfat) 2mg  Viên Dịch vụ
115 Fenbrat 100  Fenofibrat 100mg  Viên việt nam Dịch vụ  672.00 
116 Mezathion  Spironolacton 25mg  Viên việt nam Dịch vụ  1,474.00 
117 Entacron 25  Spironolacton 25mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
118 Zinmax-Domesco 500 mg  Cefuroxim 500mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
119 Loperamid STADA  Loperamid 2mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
120 Furocap 250  Cefuroxim 250mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
121 Furocap 500  Cefuroxim 500mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
122 Glibenclamid 5 mg  Glibenclamid 5mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
123 Pycip 500 mg  Ciprofloxacin 500mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
124 Cefuroxim 250 mg  Cefuroxim 250mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
125 Aziefti 500 mg  Azithromycin 500mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
126 Docifix 100 mg  Cefixim 100mg  Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
127 Zinnat Cefuroxim 500mg Viên UK Dịch vụ  27,048.00 
128 Feldene  Piroxicam 20mg  Viên France Dịch vụ  0.00 
129 Ciloxan  Ciprofloxacin 0,3%  Lọ Belgium Dịch vụ  0.00 
130 Losec Mups  Omeprazol Omeprazole magnesium 20,6 mg tương đương Omeprazole 20 mg  Viên Sweden Dịch vụ  0.00 
131 Adalat retard  Nifedipin 20mg  Viên germany Dịch vụ  5,964.00 
132 Glucobay 50 Acarbose 50mg Viên germany Dịch vụ  3,589.00 
133 Augmentin 625mg tablets  Amoxicilin + acid clavulanic Amoxicillin 500mg/Acid clavulanic 125mg  Viên UK Dịch vụ  0.00 
134 Zitromax  Azithromycin 500mg  Viên Italy Dịch vụ  0.00 
135 Olecin-500  Levofloxacin 500mg  Viên india Dịch vụ  0.00 
136 Famogast  Famotidin 40mg  Viên Poland Dịch vụ  0.00 
137 Buscopan Hyoscin butylbromid 10mg Viên France Dịch vụ  1,583.00 
138 Klacid 250mg  Clarithromycin Clarithromycin 250 mg  Viên United kingdom Dịch vụ  0.00 
139 Meloflam  Meloxicam 15mg  Viên Hungary Dịch vụ  0.00 
140 Diamicron MR  Gliclazid 30mg  Viên France Dịch vụ  3,845.00 
141 Tenormin  Atenolol 50mg  Viên UK Dịch vụ  0.00 
142 Benalapril 5  Enalapril 5mg  Viên Gerrmany Dịch vụ  0.00 
143 Imodium Loperamid 2mg Viên Thailand Dịch vụ  4,095.00 
144 Tylenol 8 Hour  Paracetamol (acetaminophen) 650mg  Viên Korea Dịch vụ  1,884.00 
145 Medrol Methyl prednisolon 4mg Viên Italy Dịch vụ  1,437.00 
146 PMS-Fluoxetine  Fluoxetin 20mg  Viên Canada Dịch vụ  0.00 
147 Curam 1000mg  Amoxicilin + acid clavulanic 875mg + 125mg  Viên Austria Dịch vụ  11,323.00 
148 Curam 625mg  Amoxicilin + acid clavulanic 500mg + 125mg  Viên Austria Dịch vụ  5,784.00 
149 Shadipine-5  Amlodipin 5mg  Viên india Dịch vụ  0.00 
150 Ciprobay 500  Ciprofloxacin 500mg  Viên germany Dịch vụ  15,304.00 
151 Loxozole  Omeprazol 20mg  Viên india Dịch vụ  0.00 
152 Moov 15  Meloxicam 15mg  Viên india Dịch vụ  0.00 
153 Moov 7.5  Meloxicam 7,5mg  Viên india Dịch vụ  0.00 
154 Cordaflex  Nifedipin 20mg  Viên Hungary Dịch vụ  0.00 
155 Ribazole  Ribavirin 400mg  Viên Pakistan Dịch vụ  0.00 
156 Stablon  Tianeptin  12.5mg  Viên France Dịch vụ  0.00 
157 Depakine  Valproat natri 200mg  Viên Spain Dịch vụ  0.00 
158 Paxirasol  Bromhexin (hydroclorid) 8mg  Viên Hungary Dịch vụ  0.00 
159 Isomonit 60mg Retard  Isosorbid (dinitrat hoặcmononitrat) 60mg  Viên germany Dịch vụ  0.00 
160 SimvaHexal 20mg  Simvastatin 20mg  Viên germany Dịch vụ  0.00 
161 Otrivin  Xylometazolin 0,1%  Lọ Switzerlan d Dịch vụ  0.00 
162 PMS-Simvastatine  Simvastatin 20mg  Viên Canada Dịch vụ  0.00 
163 Adalat LA 20mg  Nifedipin 20mg  Viên germany Dịch vụ  5,722.00 
164 Bisolvon Tablets  Bromhexin (hydroclorid) 8mg  Viên Indonesia Dịch vụ  0.00 
165 Mildocap  Captopril 25mg  Viên Romania Dịch vụ  0.00 
166 Carbatol-200  Carbamazepin 200mg  Viên india Dịch vụ  0.00 
167 Mobic  Meloxicam 15mg  Viên Greece Dịch vụ  0.00 
168 Verospiron 25mg  Spironolacton 25mg  Viên Hungary Dịch vụ  0.00 
169 Augmentin 500mg/62.5 mg  Amoxicilin + acid clavulanic Amoxicillin 500mg/Acid clavulanic 62,5mg  Gói France Dịch vụ  17,615.00 
170 Panadol Viên sủi Paracetamol 500mg Viên Australia Dịch vụ  0.00 
171 Fugacar (tablet)  Mebendazol 500mg  Viên Thailand Dịch vụ  0.00 
172 Praverix 500mg  Amoxicilin 500mg  Viên Romani Dịch vụ  0.00 
173 Cordarone  Amiodaron (hydroclorid) 200mg  Viên France Dịch vụ  8,103.00 
174 Erolin  Loratadin 10mg  Viên Hungary Dịch vụ  0.00 
175 Aldactone  Spironolacton 25mg  Viên Thailand Dịch vụ  2,567.00 
176 Ciplox  Ciprofloxacin 0,3%  Lọ india Dịch vụ  0.00 
177 Cravit tab 250  Levofloxacin 250mg  Viên Thailand Dịch vụ  0.00 
178 Clealine 100mg  Sertralin 100mg  Viên Portugal Dịch vụ  0.00 
179 Lipitor  Atorvastatin 20mg  Viên USA Dịch vụ  0.00 
180 Azipowder  Azithromycin 200mg/5ml  Chai Banglades h Dịch vụ  0.00 
181 Kalxetin  Fluoxetin 20mg  Viên Indonesia Dịch vụ  0.00 
182 Renapril 10mg  Enalapril 10mg  Viên Bulgaria Dịch vụ  0.00 
183 Renapril 5mg  Enalapril 5mg  Viên Bulgaria Dịch vụ  0.00 
184 Lorfast  Loratadin 10mg  Viên india Dịch vụ  0.00 
185 Simvahexal 10mg  Simvastatin 10mg  Viên germany Dịch vụ  0.00 
186 Tegretol 200  Carbamazepin 200mg  Viên Italy Dịch vụ  0.00 
187 Pantoloc 40mg  Pantoprazol 40mg  Viên germany Dịch vụ  0.00 
188 Golddicron  Gliclazid 30mg  Viên Italy Dịch vụ  0.00 
189 Tegretol CR 200  Carbamazepin 200mg  Viên Italy Dịch vụ  0.00 
190 Tormeg-20  Atorvastatin 20mg  Viên Greece Dịch vụ  0.00 
191 Volfacine  Levofloxacin 500mg  Viên Slovenia Dịch vụ  0.00 
192 Brexin  Piroxicam 20mg  Viên Italy Dịch vụ  0.00 
193 Risperdal  Risperidon 2mg  Viên Italy Dịch vụ  0.00 
194 Zocor 10mg  Simvastatin 10mg  Viên United kingdom Dịch vụ  0.00 
195 Zocor 20mg  Simvastatin 20 mg  Viên United kingdom Dịch vụ  0.00 
196 Efferalgan  Paracetamol (acetaminophen) 80mg  Gói France Dịch vụ  0.00 
197 Tavanic  Levofloxacin 500mg  Viên France Dịch vụ  0.00 
198 Klacid Forte  Clarithromycin Clarithromycin 500 mg  Viên United kingdom Dịch vụ  0.00 
199 Klacid MR  Clarithromycin Clarithromycin 500 mg  Viên United kingdom Dịch vụ  0.00 
200 Bromhexin Actavis 8mg  Bromhexin (hydroclorid) 8mg  Viên Bulgaria Dịch vụ  0.00 
201 Prazav  Omeprazol 20mg  Viên Spain Dịch vụ  0.00 
202 Remeclar 500  Clarithromycin 500mg  Viên Cyprus Dịch vụ  0.00 
203 Zinnat v Cefuroxim 250mg Viên UK Dịch vụ  17,556.00 
204 Augmentin 1g tablets  Amoxicilin + acid clavulanic Amoxicillin 875mg/Acid clavulanic 125mg  Viên UK Dịch vụ  23,916.00 
205 Carbimazole 5  Carbimazol 5mg  Viên Cyprus Dịch vụ  0.00 
206 Melorich  Meloxicam 7,5mg  Viên Cyprus Dịch vụ  0.00 
207 Cardilopin  Amlodipin 5mg  Viên Hungary Dịch vụ  0.00 
208 Renitec 5mg (Cơ só dóng gói: Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty. Ltd., Australia)  Enalapril 5 mg  Viên UK Dịch vụ  0.00 
209 Amlor Amlodipin 5 mg Viên Australia Dịch vụ  8,125.00 
210 Sadapron 300  Allopurinol 300mg  Viên Cyprus Dịch vụ  0.00 
211 Cledomox 1000  Amoxicilin + acid clavulanic 875mg + 125mg  Viên india Dịch vụ  0.00 
212 Cledomox 625  Amoxicilin + acid clavulanic 500mg + 125mg  Viên india Dịch vụ  0.00 
213 Xorimax 500mg  Cefuroxim 500mg  Viên Austria Dịch vụ  0.00 
214 Acarbose Tablets 50mg  Acarbose 50mg  Viên Taiwan Dịch vụ  0.00 
215 Stopress 8mg  Perindopril 8mg  viên nén Poland Dịch vụ  0.00 
216 Ibufen D Oral Suspension  Ibuprofen 100mg /5ml  Chai Poland Dịch vụ  0.00 
217 Zentobastin 10mg Tablet  Ebastin 10mg  Viên Pakistan Dịch vụ  0.00 
218 Stopress 4mg  Perindopril 4mg  viên nén Poland Dịch vụ  0.00 
219 Bobotic Oral Drops  Simethicon 66,66mg/ ml  Chai Poland Dịch vụ  0.00 
220 pms - Ursodiol C 500mg  Ursodeoxycholic acid 500mg  Viên Canada Dịch vụ  0.00 
221 Gragesic-T Capsules  Paracetamol (acetaminophen) + Tramadol  37,5mg + 325mg  Viên Nang india Dịch vụ  0.00 
222 Progesterone inj Progesterone 25mg Ống Rotex Dịch vụ  13,500.00 
223 Kortimed Hydrocostison 100mg Lọ VN Dịch vụ  18,600.00 
224 Furosemide inj Furosemid 20mg Ống Rotex Dịch vụ
225 Adant 2.5ml inj SODIUM HYALURONATE  25mg Ống việt nam Dịch vụ  858,000.00 
226 Gentamicin 80mg/2ml Gentamicin 80mg Ống việt nam Dịch vụ  1,409.00 
227 Eugica Eucalyptol 100mg Viên Hậu Giang Dịch vụ  565.00 
228 Hydrocortison Hydrocortison acetate 125mg + Lidocain hydrochloride 25mg 125mg Lọ việt nam Dịch vụ  43,125.00 
229 Acemuc 200 Acetylcysteine  200mg Gói Sanofi Dịch vụ  2,780.00 
230 Lidocain Kabi 2% Lidocain Kabi 2% 40mg/2ml Ống việt nam Dịch vụ  882.00 
231 Exomuc Acetylcysteine 200mg Gói France Dịch vụ  5,011.00 
232 Atropin sulfat 0.25/1ml Atropin sulfat 0.25/1ml Ống việt nam Dịch vụ  818.00 
233 Tanarazoll Tinidazoll 500 mg Viên Cty TNHH SX-TM Dược Phẩm Thành Nam Dịch vụ  819.00 
234 Pipolphen inj Promethazine  50mg/2ml Ống việt nam Dịch vụ  18,688.00 
235 Dopamine hydrocloride inj Dopamine hydrocloride 40mg/ml Ống việt nam Dịch vụ
236 Methorfar 15 Dextromethorphan hydrobromid  15mg Viên Pharmedic Dịch vụ  355.00 
237 Nystatin Nystatin 500.000 I.U Viên Vidipha-VN Dịch vụ  879.00 
238 Hydrocortisone sodium succinate for INJ BP Hydrocortisone sodium succinate chai 100mg Chai Troikaa Pharmaceuticals Ltd. Dịch vụ  21,830.00 
239 Nautamine Diacefylline diphenhydramine 90mg Viên SANOFI-Aventis Dịch vụ  2,909.00 
240 Mobic inj Meloxicam 15mg/1.5ml Ống Vimedimex Dịch vụ  26,175.00 
241 Ventolin inhaler salbutamol 100mcg/liều xịt Lọ nha pp phytopharma Dịch vụ  92,460.00 
242 Nootropyl 1g inj Piracetam 1g/5ml Ống việt nam Dịch vụ  18,375.00 
243 Amucap Ambroxol  30mg Viên MEBIPHAR Dịch vụ  468.00 
244 Depo-Medrol inj methylprednisolone acetate 40mg Lọ việt nam Dịch vụ  42,158.00 
245 Acemuc Acetylcystein  100mg Gói SANOFI -SYNTHEIABO Dịch vụ  1,638.00 
246 Solu-Medrol inj methylprednisolone 40mg Lọ việt nam Dịch vụ  41,871.00 
247 Ceritine Cetirizine  10mg Viên Ammed pharmaco Dịch vụ  573.00 
248 Canesten 1 Vaginal Tablet 500mg Viên Bayer Pharma AG Dịch vụ  75,350.00 
249 Chlorpheniramin clorpheniramin maleat 4mg Viên Cty TNHH SX-TM Dược Phẩm Thành Nam Dịch vụ  106.00 
250 Ascorstad 500mg inj Vitamin C 500mg Ống việt nam Dịch vụ  4,797.00 
251 Bromhexin 8mg Bromhexin (hydroclorid) 8mg Viên CTY CPDP 3/2 Dịch vụ  118.00 
252 Bromhexin 4mg Bromhexin  HCL 4mg Viên CTY CPDP 3/2 Dịch vụ  66.00 
253 No-Spa forte Drotaverine Hydrochloride 80mg Viên Chinoin Pharmaceutical And Chemical Works Private Co. Ltd Dịch vụ  1,674.00 
254 Cal-Glunate inj Calcium levulinate 10ml Ống việt nam Dịch vụ  1,663.00 
255 Rotundin Rotundin  60mg Viên cty cổ phần Dược Đồng Nai Dịch vụ  1,300.00 
256 Kali clorid Kabi 10 % kali clorid 10ml Ống việt nam Dịch vụ  3,720.00 
257 Theralene Alimemazine  5mg Viên SANOFI-Aventis Dịch vụ  521.00 
258 Transamin Capsules Tranexamic acid 250mg Viên Daiichi Sankyo (Thailand) Ltd Dịch vụ  3,262.00 
259 Omestad inj omeprazol sodium 40mg Ống việt nam Dịch vụ  37,375.00 
260 Candibiotic Chloramphenicol 5% Lọ Glenmark Dịch vụ  46,778.00 
261 Ketoconazole Ketoconazole 200mg Viên Mekophar Dịch vụ  955.00 
262 Adrenalin adrenalin 1mg/1ml Ống việt nam Dịch vụ  5,687.00 
263 Loratadine Loratadine  10mg Ống Trà Vinh( TV PHARM) Dịch vụ  600.00 
264 No-Spa inj Chlorhydrate de drotaverine+ ethanol 40mg Ống việt nam Dịch vụ  6,424.00 
265 Rhinocort Aqua Budesonide 64mg Lọ Astra Zeneca Dịch vụ  223,875.00 
266 Amlong-A amlodipine + atenolol 55mg Viên Micro Labs Limited Dịch vụ  3,540.00 
267 Cloraxin Cloramphenicol  0,40% Lọ GMP-WHO Dịch vụ  3,822.00 
268 Augmentin Amoxicilin + acid clavulanic 1g/200mg Lọ việt nam Dịch vụ  46,539.00 
269 Buscopan HYOSICINE-N-BUTYLBROMIDE 20mg/1ml Ống Vimedimex Dịch vụ  10,458.00 
270 Toplexil sodium benzoate 33,33mg Lọ Sanofi Dịch vụ
271 Neo-Codion codein+sulfogaiacol+ grindelia 145mg Viên Laboratoires Sophartex Dịch vụ  4,758.00 
272 Efticol Natri clorid  0,90% Lọ GMP-WHO Dịch vụ  3,537.00 
273 Laroscorbine Vitamin C 1g/5ml Ống nha pp phytopharma Dịch vụ  31,000.00 
274 Fugacar Mebendazole 500mg Hộp Olic (Thái Lan) Dịch vụ  19,562.00 
275 Tobradex tobramycin 0,30% Chai Bỉ Dịch vụ  54,941.00 
276 Tanganil Acetylleucine 500mg Ống Vimedimex Dịch vụ  22,000.00 
277 Olanxol Olanzapin 10mg Viên Cty Cổ Phần Dược Danapha Dịch vụ
278 Sanlein Natri hyaluronat  0,10% Lọ Nhật Bản Dịch vụ  70,240.00 
279 Diaphylin Venosum THEOPHYLIN-ETHYLENDIAMIN 240mg Ống việt nam Dịch vụ  13,519.00 
280 Daivonex Calcipotriol 30g Tuýp Leo Pharma Dịch vụ  300,300.00 
281 Defaton Omeprazole + domperidone 50mg Viên Cty Cổ Phần S.P.M Dịch vụ  9,800.00 
282 Metrima Clotrimazol 100mg Viên F.T Pharma Dịch vụ  8,140.00 
283 Transamin Injection Tranexamic acid 250mg/5ml Ống việt nam Dịch vụ  18,596.00 
284 Fosmicin-S Fosfomycin sodium 300mg Lọ Nhật Bản Dịch vụ  110,880.00 
285 Nước cất pha tiêm Nước cất 5ml Ống việt nam Dịch vụ  888.00 
286 Polarvi Dexclorpheniramin melat 2mg 2mg Viên VIDIPHA Dịch vụ  4,810.00 
287 Dezor Ketoconazole 2% 60ml Chai HOE Pharmaceuticals Sdn, Bhd Dịch vụ  62,635.00 
288 Vaseline Pure Vaseline 10g Tuýp cty cp duoc OPC Dịch vụ  11,550.00 
289 Megnesi Sulfat Kabi 15% Megnesi Sulfat Kabi 15% 1.5g Ống việt nam Dịch vụ
290 Sankle natrimchondroitin 50mg+hypromellose 30mg+natri 44mg+kali 8mg 10ml Lọ nha pp dp q3 Dịch vụ  40,559.00 
291 Băng Urgo cuộn Băng cuộn 2.5cmx5m Cuộn việt nam Dịch vụ  21,420.00 
292 Colposeptine Chlorquinaldol + Promestriene 200mg Viên Monaco Dịch vụ  6,708.00 
293 Posod Kali iodid 30mg Lọ Hanlim Pharm- Hàn Quốc Dịch vụ  35,190.00 
294 Air-x simethicone 80mg Viên việt nam Dịch vụ  1,008.00 
295 Polygynax Neomycin 35.000IU; Polymixin B 35.000IU; Nystatin 100.000IU 170.000IU Viên Pháp Dịch vụ  10,972.00 
296 Phileo Levofloxacin 5ml Lọ Samchundang Pharma Dịch vụ  42,960.00 
297 Fluconazol STADA Fluconazol 150mg Viên Stada-VN Dịch vụ  15,750.00 
298 Khẩu trang Khẩu trang 50 cái Cái việt nam Dịch vụ  1,000.00 
299 Oflovid Ofloxacin 0,30% Lọ Nhật Bản Dịch vụ  65,604.00 
300 Flucinar Fluocinolone acetonide 0.25mg Tuýp Pharmaceutical Works Jelfa S.A Dịch vụ  33,264.00 
301 Acyclovir acyclovir 5g Tuýp nha pp Khuong Duy Dịch vụ  19,200.00 
302 Nutrios calci carbonat-vitamin d3 850mg Viên ÚC CHÂU Dịch vụ  1,775.00 
303 Amepox l-cystine 500mg Viên việt nam Dịch vụ  3,216.00 
304 Misoprostol Stada Misoprostol 200mcg Viên Cty TNHH LD Stada-VN Dịch vụ  5,849.00 
305 Maxitrol Neomycin 3500IU Lọ Belgium Dịch vụ  48,904.00 
306 Tributel Trimebutin maleat 200mg 200  mg Viên Cty TNHH Davi Pharm Dịch vụ  1,430.00 
307 Rhinex Naphazolin nitrat 7.5mg Lọ TW 25 Dịch vụ  5,597.00 
308 Plenty Acne Cream Vitamin C + Vitamin B + Tretinoin 20ml Tuýp Thổ Nhĩ Kỳ Dịch vụ  230,478.00 
309 Sancoba Cyanocobalamin 0.02% Lọ Nhật Bản Dịch vụ  55,545.00 
310 Flumetholon Fluorometholone 0.1% Lọ Nhật Bản Dịch vụ  33,079.00 
311 Povidine Povidone Iodine 10% 20ml Lọ việt nam Dịch vụ  7,124.00 
312 Tobcol Tobramycin 15mg Lọ CTY CPDP 3/2 Dịch vụ  9,933.00 
313 Neodex Neomycin sulfat 25mg Lọ GMP-WHO Dịch vụ  5,387.00 
314 Cồn 90 Độ Cồn 60ml Chai việt nam Dịch vụ  3,225.00 
315 Otifar Chloramphenicol 80mg Lọ GMP-WHO Dịch vụ  5,842.00 
316 Orafar 90ml Acid benzoic+Thymol+Methyl salicylat+Tá dược+Acid Boric+Menthol+Eucalyptol 90ml Chai việt nam Dịch vụ  8,005.00 
317 Maxitrol(tuýp) Neomycin  3500IU Tuýp beligum Dịch vụ  54,449.00 
318 Cồn Boric 3% Acid Boric + Ethanol 10ml Chai việt nam Dịch vụ  8,449.00 
319 Tobcol-Dex Tobramycin 15mg Lọ GMP-WHO Dịch vụ  9,660.00 
320 Cataflam 25 Diclofenac kali 25mg Viên Novatis Pharma AG, Basel, Thụy Sĩ Dịch vụ  4,914.00 
321 Philtelabit Ofloxacin 3mg/ml Lọ Daewoong Dịch vụ  35,519.00 
322 Oxy Già 3% Acid Benzoic + Ethanol + Nước 60ml Chai việt nam Dịch vụ  1,889.00 
323 Coreprazole Rabeprazole Sodium Tablets 20mg Viên ẤN ĐỘ Dịch vụ  8,400.00 
324 Milian Xanh methylen+Tím gentian+Ethanol+Nước 18ml Chai việt nam Dịch vụ  4,200.00 
325 Ameprazol(40mg) Esomeprazole  40mg Viên OPV Dịch vụ  7,540.00 
326 Twynsta Telmisartan và Amlodipine 40mg/5mg Viên Đức Dịch vụ  14,978.00 
327 Gạc Y Tế Tiệt Trùng Sterilized Gauze Swab 10miếng Bịch việt nam Dịch vụ  6,997.00 
328 Encorate Natri Valproate 200mg Viên ẤN ĐỘ Dịch vụ  778.00 
329 Glucobay Acarbose 100mg Viên Đức Dịch vụ  5,685.00 
330 Nitrostad stada nitroglycerin 2.5mg Viên stada Dịch vụ  1,083.00 
331 Quickstick Quickstick 1 cái Cái việt nam Dịch vụ  18,648.00 
332 ISMN Stada isosorbide mononitrate 60mg Viên Stada-VN Dịch vụ  2,600.00 
333 Tenofovir Tenofovir disoproxil 300 mg Viên saTaDa Dịch vụ
334 Dây Truyền Dây Truyền 1 dây Cái việt nam Dịch vụ  4,601.00 
335 Cotrimstada forte Sulfamethoxazol + trimethoprim 960mg Viên nha pp-khuong duy Dịch vụ  910.00 
336 Zinnat Cefuroxim 125mg Gói UK Dịch vụ  17,275.00 
337 Kim 10cc Kim Cái Cái việt nam Dịch vụ  1,500.00 
338 Kim 5cc Kim 1 Cái Cái việt nam Dịch vụ  1,000.00 
339 Glucosamin Glucosamine sulfate 500mg Viên Cty Cổ Phần Dược Phẩm & Sinh Học Y Tế Dịch vụ  1,287.00 
340 Ronaeso Esomeprazole  40mg Viên SAVIPHARM Dịch vụ  10,560.00 
341 Kim 1cc Kim 1 cái Cái việt nam Dịch vụ  819.00 
342 Orgametril Lynestrenol 5mg Viên N.V Organon Dịch vụ  2,470.00 
343 Augmentin Amoxcillin - acid clavulanic 625mg Viên UK Dịch vụ
344 Ống Xông Mũi Họng Ống Ống Ống việt nam Dịch vụ  7,000.00 
345 Augmentin UK Amoxcillin - Acic Clavulanic 1G Viên UK Dịch vụ
346 Klenzit MS ADAPALENE 15g Tuýp Glenmark Phrmaceutucals LTD Dịch vụ  95,999.00 
347 Infilong Cefixim 400mg Viên thuốc việt Dịch vụ  15,399.00 
348 Tacroz Tacrolimus ointment 0.03% 10g Tuýp Glenmark Pharmaceutucals LTD Dịch vụ  230,000.00 
349 Doxycyclin Doxycyclin 100mg Viên VIDIPHA Dịch vụ
350 Colpotrophine Promestriene 10mg Viên việt nam Dịch vụ  0.00 
351 Diprosalic Ointment Betamethasone và Salicylic Acid 15g Tuýp S-P Canada Dịch vụ  69,113.00 
352 Klamentin Amoxicilin + acid clavulanic 625mg Viên Hậu Giang Dịch vụ  7,800.00 
353 MeteoSpasmyl alverine citrate + simeticone 360mg Viên Laboratoires Mayoly Spindler Dịch vụ  3,963.00 
354 Proflox Norfloxacin - Tinidazole 400mg - 600mg Viên OPV Dịch vụ  12,360.00 
355 Locacid 0.05% Tretinoin 30g Tuýp Pierre Fabre Dịch vụ  73,785.00 
356 Klamentin Amoxicilin + acid clavulanic 1g Viên Hậu Giang Dịch vụ  10,972.00 
357 Voltaren Emulgel Diclofenac diethylamine 1.16g/100g 20g Tuýp Novatis Dịch vụ  71,605.00 
358 Cefaclor cefaclor 250mg Viên VIDIPHA Dịch vụ  2,147.00 
359 Plavix Clopidogel 75mg Viên SANOFI-Aventis Dịch vụ  22,911.00 
360 Synadine Tizanidine HCL 2mg Viên ẤN ĐỘ Dịch vụ  3,019.00 
361 Colpotrophine Promestriene 10g Viên Laboratoire Dịch vụ
362 Dupbaston Dydrogesterone 10mg Viên HÀ LAN Dịch vụ
363 Enterogermina bacillus-antibiotic 5ml Ống nha pp phytopharma Dịch vụ  7,974.00 
364 Sunmesacol Aminosalicylic 400mg Viên ẤN ĐỘ Dịch vụ  13,650.00 
365 Rectiofar Glycerin 59.53g Ống việt nam Dịch vụ  2,921.00 
366 Erylik Erythromycine 4% và Trétinoine 0.025% 30g Tuýp Laboratoire Dịch vụ  122,430.00 
367 Digesic Paracetamol - TRamadol HCL 325mg - 37,5mg Viên Meyer-BPC Dịch vụ
368 Hydrite Natriclorid+.... 350mg+.... Viên việt nam Dịch vụ  1,560.00 
369 Fluzinstad flunarizin 5mg Viên nha pp-khuong duy Dịch vụ  1,763.00 
370 Oresol glucose+natri+kali clorid 20.5 g Gói việt nam Dịch vụ  2,205.00 
371 Panangin Magnesium aspartate và Potassium aspartate 300mg Lọ Gedeon Richter Plc Dịch vụ
372 Opeclari Clarithromycin 500mg Viên OPV Dịch vụ  6,500.00 
373 Calcium Corbiere Acarbose 10ml Ống nha pp cpv Dịch vụ  6,043.00 
374 Hiteen Gel tretinoin 0.025% và Erythromycin 4% 10g Tuýp Cty TNHH Phil Inter Pharma Dịch vụ  36,036.00 
375 Augmentin Amoxcillin 250mg Gói France Dịch vụ  12,098.00 
376 Vitamin A&D vitamin a-vitamin d 5400(iu) Viên nha pp tv.pharm Dịch vụ  307.00 
377 Kamistad-Gel N Lidocain HCL 20mg 10g Tuýp Đức Dịch vụ  27,600.00 
378 Trihexyphenidyl trihexyphenidyl 2mg Viên Pharmedic Dịch vụ  180.00 
379 Levofloxacin Levofloxacin 500mg Viên saTaDa Dịch vụ  3,900.00 
380 Klenzit-C Gel Adapalene và Clindamycin Phosphate Gel 15g Tuýp Glenmark Pharmaceutucals LTD Dịch vụ  138,000.00 
381 Lipanthyl Fenofibrat 200mg Viên Vimedimex Dịch vụ  9,140.00 
382 Scanax Ciprofloxacin  500mg Viên saTaDa Dịch vụ
383 Cephalexin cephalexin 500mg Viên Vidipha-VN Dịch vụ  1,008.00 
384 Madopar  levodopa và benserazide 250mg Viên hoffman-la roche Ltd. Dịch vụ  5,840.00 
385 ALbis Ranitindine HCL 84mg Viên Daewoong Dịch vụ  10,188.00 
386 Rowatinex Rowatinex 31mg Viên Rowatinex Dịch vụ  3,956.00 
387 Savi olanzapine Olanzapin 10mg 10mg Viên Savipharm J.S.C Dịch vụ  1,755.00 
388 Vớ Jobst Đùi S Vớ 20-30mmHg Cái việt nam Dịch vụ  ####### 
389 Mifestad Mifepristone 200mg 200mg Viên stada Dịch vụ  109,250.00 
390 Pfertzel Clopidogrel 75mg Viên Davipharm Dịch vụ  5,447.00 
391 Vớ Jobst Đùi L Vớ 20-30mmHg Hộp việt nam Dịch vụ  ####### 
392 Vesicare Solifenacin succinate 5mg Viên Vimedimex Dịch vụ  29,584.00 
393 Dopegyt Methyldopa 250mg Viên nha pp vita Dịch vụ  2,798.00 
394 Nixki Omeprazol magnesi 20mg Viên Cty TNHH Davi Pharm Dịch vụ  780.00 
395 Upsa-C Vitamin C 1g Viên Bristol-myers squibb Dịch vụ  3,833.00 
396 Vớ Jobst Gối L Vớ 20-30mmHg Hộp việt nam Dịch vụ  660,001.00 
397 Cataflam Diclofenac 25mg Viên Thổ Nhĩ Kỳ Dịch vụ
398 Lipistad Atorvastatin (calcium) 10mg Viên Stada-VN Dịch vụ  1,300.00 
399 Cruzin Meloxicam  7.5mg Viên Davipharm Dịch vụ  455.00 
400 Ofloxacin Ofloxacin  200mg Viên stada Dịch vụ  1,170.00 
401 Sulpiride stada sulpiride 50mg Viên nha pp-khuong duy Dịch vụ  429.00 
402 Azicine Azithromycin 250mg Viên khuong duy Dịch vụ  4,420.00 
403 Gentri-sone cream betamethasone dipropionat+ clotrimazol 10g Tuýp cty TNHH DP SHINGPOONG DAEWOO Dịch vụ  15,360.00 
404 Salbutamol salbutamol 2mg Viên nha pp vidipha Dịch vụ  338.00 
405 Coltramyl thiocolchicoside 4mg Viên nha pp saphaco Dịch vụ  5,031.00 
406 Xatral Xl Alfuzosin hydrochloride 10mg Viên Sanofi Winthrop Dịch vụ  19,267.00 
407 Bio-dacef Cefuroxim 250mg Viên Ba Lan Dịch vụ  13,125.00 
408 Xisat Xanh nước biển sâu 75ml Chai việt nam Dịch vụ  26,277.00 
409 Xisat Hồng nước biển sâu 75ml Chai việt nam Dịch vụ  26,323.00 
410 Novofine Novofine 31g 31g Cái việt nam Dịch vụ
411 Lipistad Atorvastatin 20mg Viên stada Dịch vụ
412 Mobic Meloxicam 7.5mg Viên nha pp vimedimex BD Dịch vụ  9,345.00 
413 Alzole Omeprazol 40mg Viên Trà Vinh Dịch vụ  491.00 
414 Kim Luồn Tĩnh Mạch Kim Kim Cái việt nam Dịch vụ  4,914.00 
415 Mycoster 1@ ciclopiroxolamine 30g Tuýp Pierre Fabre Dịch vụ  136,773.00 
416 Telmisartan Stada telmisartan 40mg Viên Stada-VN Dịch vụ  4,320.00 
417 Crestor rosuvastatin 10mg Viên UK Dịch vụ  19,404.00 
418 Pantostad pantoprazole 40mg 40mg Viên stada Dịch vụ  2,860.00 
419 Primperan Chlorhydrate de metoclopramide 10mg Viên việt nam Dịch vụ  2,381.00 
420 G5  Duratrix Clopidogrel 75 mg Viên Hà Tây Dịch vụ  1,474.00 
421 Glucophage Metformin 500mg Viên Merck-Pháp Dịch vụ  1,838.00 
422 Narcutin Gabapentin 300mg Viên Davipharm Dịch vụ  1,495.00 
423 Lowxib celecoxib 200mg Viên nha cc song van Dịch vụ  6,600.00 
424 DigoxineQualy digoxin 0.25mg Viên DP 3/2 Dịch vụ  955.00 
425 Genurin Flavoxate hydrochloride 200mg Viên recordati industria chimica e farmaceutica Dịch vụ  8,064.00 
426 Thiazifar Hydrochlorothiazide 25mg Viên GMP-WHO Dịch vụ  191.00 
427 Glucophage Metformin hydrochloride 850mg Viên France Dịch vụ  4,632.00 
428 Gạc Povidine povidin iodine 10% Miếng việt nam Dịch vụ  8,935.00 
429 Cefdinir cefdinir 300mg Viên Cty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm Dịch vụ  6,000.00 
430 Flagyl Metronidazole 250mg Viên Sanofi Dịch vụ  694.00 
431 Cao Dán Salonpas Methyl salicylate+..... 6.29%+5.71%+... Hộp việt nam Dịch vụ  13,203.00 
432 Kaleorid Potassium chloride 600mg Viên LEO Pharmaceutical Dịch vụ  2,757.00 
433 Si Rô HoAstex Tần dày lá+Núc Nác+Cineol 45+11.25+0.08g Chai việt nam Dịch vụ  36,598.00 
434 Philmadol acetaminophen 325mg+tramadol hydrochloride 37.5mg 362.5mg Viên nha cc song van Dịch vụ  7,200.00 
435 Liritos s Atorvastatin 10mg Viên Hà Tĩnh Dịch vụ  780.00 
436 Băng Cá Nhân Urgo Vải Miếng Miếng việt nam Dịch vụ  675.00 
437 Herbesser diltiazem hydrochloride 60mg Viên PT. Tanabe Indonesia Dịch vụ  2,948.00 
438 SimHasan Simvastatin 10mg Viên HASAN Dịch vụ  624.00 
439 Nexium Esomeprazol 20mg Viên astraZeneca Dịch vụ  24,701.00 
440 Khu Phong Trừ Thấp cao khô toàn phần 3109mg Hộp việt thái Dịch vụ  77,760.00 
441 Diamicron Gliclazide 30mg Viên France Dịch vụ
442 Augmentin Amoxicillin+ kali clavulanate 1g Viên glaxoSmithKline Dịch vụ
443 Metformin Standa Metformin hydrochloride 850mg Viên Stada-VN Dịch vụ  1,105.00 
444 Concor Bisoprolol 5mg Viên Cong ty cp duoc TW2 Dịch vụ  5,148.00 
445 Gynofar đồng sulfat 0.625g Chai việt nam Dịch vụ  14,866.00 
446 Procoralan ivabradine 5mg Viên France Dịch vụ  12,211.00 
447 Zinnat tablets Cefuroxim 500mg Viên glaxoSmithKline Dịch vụ
448 Cetaphil Cetaphil 1.25ml Chai việt nam Dịch vụ  125,400.00 
449 Petrimet Trimetazidin 35mg Viên United-Pharma Dịch vụ  1,924.00 
450 Davilite Pioglitazon hydroclorid 15mg Viên Cty TNHH Davi Pharm Dịch vụ  2,210.00 
451 Gluzitop Mr Gliclazide 60mg Viên Cty TNHH Hasan - Dermapharm Dịch vụ  3,720.00 
452 Berberin Berberin chlorid 100mg 100mg Viên cty cổ phần xuất nhập khẩu y tế DOMESCO Dịch vụ  572.00 
453 Fenbrat Fenofibrat 100mg Viên Kim Phúc Dịch vụ
454 Furosemide Furosemid 40mg Viên nha pp bephaco(bến tre) Dịch vụ  450.00 
455 Colchicine-Galien colchicine 1mg Viên Cty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2 Dịch vụ  1,300.00 
456 Tanatril Imidapril 10mg Viên Mitsubisi Pharma Dịch vụ  8,491.00 
457 Coversyl Perindopril 5mg Viên nha pp phytopharma Dịch vụ  6,780.00 
458 Allopurinol Stada Allopurinol 300mg Viên Stada-VN Dịch vụ  735.00 
459 Lotion soufre 5% cồn 90%+ lưu huỳnh kết tủa 60ml Chai bệnh viện da liễu TPHCM Dịch vụ  9,500.00 
460 Amlodipin stada Amlodipin 5mg Viên Cty TNHH LD Stada-VN Dịch vụ  910.00 
461 Singulair montelukast sodium 10mg Viên việt nam Dịch vụ  16,203.00 
462 Rosuvastatin rosuvastatin 10mg Viên stada Dịch vụ  3,600.00 
463 Dasara  b Clopidogrel bisulfate 75mg Viên Cty TNHH Davi Pharm Dịch vụ  1,323.00 
464 Castellani phenol+acide borique 30ml Chai bệnh viện da liễu TPHCM Dịch vụ  13,000.00 
465 Glucophage 1000 Metformin hydrochloride 1g Viên France Dịch vụ  4,914.00 
466 Enalapril Stada Enalapril 10mg Viên Stada-VN Dịch vụ  1,170.00 
467 Aminosteril N-Hepa 8% 250ml L-isoleucine + L-leucine+.... 10.40g+13.09g+... Chai việt nam Dịch vụ  114,400.00 
468 Itranstad itraconazol 100mg Viên nha pp Khuong Duy Dịch vụ  13,800.00 
469 Aminoplasmal 10%E 250ml isoleucine+leucine+lysine hydrochloride+methionine 1.25+2.225g+.... Chai việt nam Dịch vụ  117,248.00 
470 Neo- tergynan Metronidazol+neomycin+nystatin 500mg Viên sophartex Dịch vụ  16,524.00 
471 Théostat LP Theophylline monohydrate 100mg Viên Pierre Fabre Dịch vụ
472 Alvesin 10E 250ml Isoleucine + Leucine + ..... 5.850g+6.240g+.... Chai việt nam Dịch vụ  106,502.00 
473 Nephrosteril 250ml isoleucin+leucine+ lysine-monoacetate+methionine 5.10g+10.30g+.... Chai việt nam Dịch vụ  147,420.00 
474 Losartan stada 50mg Losartan kali  50mg Viên stada Dịch vụ  3,117.00 
475 Zentel Albendazole 200mg Hộp cty dược phẩm OPV Dịch vụ  14,560.00 
476 Acyclovir Stada acyclovir 800mg Viên Stada-VN Dịch vụ  4,600.00 
477 Glimepiride Glimepirid 4mg Viên stada Dịch vụ  1,630.00 
478 Perfalgan Paracetamol 10mg/ml 10mg/ml Chai việt nam Dịch vụ  59,168.00 
479 Nizoral Ketoconazole 10g Tuýp OLIC limited Dịch vụ  35,280.00 
480 Neprox Cefixime 200mg Viên Altomega Drugs PVT. LTD Dịch vụ  10,200.00 
481 Humulin 70/30 Insulin 70/30 70/30 Lọ việt nam Dịch vụ  207,001.00 
482 Bisoprolol Bisoprolol fumarat 5mg Viên stada Dịch vụ  2,530.00 
483 Atenolol Stada Atenolol 50mg Viên Stada-VN Dịch vụ
484 Efferalgan Paracetamol  150mg Viên việt nam Dịch vụ  3,146.00 
485 Zlatko sitagliptin phosphat monohydrat 100mg Viên DAVI PHARM Dịch vụ  15,525.00 
486 Miacalcic Calcitonin cá hồi 1ml Ống việt nam Dịch vụ  96,658.00 
487 Mycoster ciclopiroxolamine 30ml Chai pierre fabre medicament production Dịch vụ  118,800.00 
488 Vastarel Trimetazidin 35mg Viên France Dịch vụ  3,111.00 
489 Strepsils Menthol 8.8mg Viên việt nam Dịch vụ  1,462.00 
490 AmePrazol Esomeprazol 20mg Viên OPV Dịch vụ  3,900.00 
491 Adalat Nifedipine 10mg Viên Đức Dịch vụ  2,777.00 
492 Ringer Lactate sodium chloride-calci chloride-potasium-sodium lactat 500ml Chai việt nam Dịch vụ  15,151.00 
493 Glucose 5% 250ml Glucose khan + Nước cất 12.5g Chai việt nam Dịch vụ  13,063.00 
494 Bambutor Bambuterol hydroclorid 10mg Viên Cty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2 Dịch vụ  3,510.00 
495 Siofor Metformin HCL  1000mg Viên Gerrmany Dịch vụ  3,575.00 
496 Nabifar sodium bicarbonate 5g Gói Pharmedic Dịch vụ  907.00 
497 Lactated Ringer's and Dextrose lactat &dextro 500ml Chai nha pp mekophar Dịch vụ
498 Nasrix Simvastatin + ezetimibe 20mg - 10mg Viên Davipharm Dịch vụ  7,475.00 
499 Betahistine Stada Betahistine dihydrochloride 16mg Viên stada Dịch vụ  2,600.00 
500 Lamivudin Lamivudin 100mg Viên stada Dịch vụ
501 Glucose 10% 500ml Glucose monohydrat+..... 11.0g+.... Chai việt nam Dịch vụ  17,640.00 
502 Nootropil Piracetam 800mg Viên nha pp phytopharma Dịch vụ  5,313.00 
503 Felodipin 5 felodipine 5mg Viên stada Dịch vụ  1,300.00 
504 Sibelium Flunarizine hydrochloride 5.9mg Viên nha pp phytopharma Dịch vụ  6,836.00 
505 Concor Bisoprolol 2.5mg Viên Cong ty cp duoc TW2 Dịch vụ  4,091.00 
506 Glucose 5% 500ml Glucose khan + nước cất pha tiêm, 25g+500ml Chai việt nam Dịch vụ  15,063.00 
507 Nexium Esomeprazole 40mg Viên germany Dịch vụ
508 Nacl súc họng 250ml Natri Clorid + Nước cất pha tiêm 2.25g+250ml Chai việt nam Dịch vụ  11,550.00 
509 Onglyza saxagliptin 5mg Viên Astra Zenaca Singapore Dịch vụ  17,310.00 
510 Curam Amoxicilline và Clavulanic Acid 1000mg Viên Sandoz GmbH Dịch vụ
511 Decolgen ND paracetamol+phenylephrine hydrochlorde 500mg+10mg Viên cty TNHH united international pharma Dịch vụ  1,304.00 
512 Natrilix indapamide 1.5mg Viên France Dịch vụ  3,919.00 
513 Sodium Chloride inj Sodium chloride + Nước cất pha tiêm 500ml Chai việt nam Dịch vụ  13,563.00 
514 Decontractyl Mephenesin 500mg Viên nha cc thuận gia Dịch vụ  1,896.00 
515 Lipanthyl fenofibrate 160mg Viên France Dịch vụ  13,440.00 
516 Decolgen Forte paracetamol+phenylephrine hydrochloride+ chlorpheniramine maleate 500mg+10mg+2mg Viên United-Pharma Dịch vụ  1,279.00 
517 Galvus Vildagliptin 50mg Viên Suiza Dịch vụ  10,264.00 
518 Tanakan ginkgo biloba 40mg Viên nha cc phytopharma Dịch vụ  4,956.00 
519 Rabaris Rabeprazole Sodium  20ml Viên việt nam Dịch vụ  7,800.00 
520 Travinat Cefuroxim 500mg Viên Trà Vinh( TV PHARM) Dịch vụ  3,354.00 
521 Panadol Extra Paracetamol+ caffeine 500mg+65mg Viên glaxoSmithKline Dịch vụ  1,500.00 
522 Vitamin B6 Vitamin B6 250mg Viên việt nam Dịch vụ  299.00 
523 Augmentin Amoxicillin + Acid Clavulanic 500mg/62.5mg Gói Pháp Dịch vụ
524 Voltaren diclofenac 75mg Viên Novatis Dịch vụ  7,497.00 
525 Glucofast Metformin HCL 500mg Viên việt nam Dịch vụ  406.00 
526 Celebrex Celecoxib 200mg Viên Cong ty cp duoc TW2 Dịch vụ  13,104.00 
527 Podolamn Cefpodoxim 200mg Viên việt nam Dịch vụ
528 Stugeron janssen cinarizine  25mg Viên Janssen Dịch vụ  1,008.00 
529 Idarac floctafenine 200mg Viên nha pp saphaco Dịch vụ  4,095.00 
530 Forlax macrogol 10g Gói Pháp Dịch vụ  5,102.00 
531 Ventolin Si Rô Salbutamol 2mg Chai việt nam Dịch vụ  22,973.00 
532 Risenate alendronate natri 70mg Viên nha cc tâm đan Dịch vụ  18,590.00 
533 Mydocalm tolperisone hydrocloride 150mg Viên Hungary Dịch vụ  3,528.00 
534 Fine Ginkgo Plus Ginkgo 2.9kcal Viên việt nam Dịch vụ
535 Methycobal mecobalamin 500 mcg Viên nha pp vimedimex BD Dịch vụ  4,545.00 
536 Dorocardyl propranolol hydrochlorid 40mg Viên nha pp saphaco Dịch vụ  423.00 
537 Spiranisol Forte spiramycin + metronidazol 1.500.000 IU + 250 mg Viên OPV Dịch vụ  4,160.00 
538 Leolen forte cytidine 5mg+uridine 3mg 8mg Viên nha cc quang anh Dịch vụ  3,686.00 
539 Peruzi carvedilol 6.25mg Viên DAVI PHARM Dịch vụ  928.00 
540 Aspirin Acid acetylsalicylic 81mg Viên Cty Cổ Phần Dược Phẩm T.Ư VIDIPHA Dịch vụ  126.00 
541 Panangin Magnesium +patassium 140+158mg Viên nha pp bephaco(bến tre) Dịch vụ  1,157.00 
542 Zinnat Cefuroxim 250mg Viên UK Dịch vụ  17,556.00 
543 Arcalion Sulbutiamine 200mg Viên việt nam Dịch vụ  3,482.00 
544 Amoxicillin Amoxicilin 500mg Viên nha pp bephaco(bến tre) Dịch vụ
545 pulmicort budesonide 500cmg/2ml Tép nha pp phytopharma Dịch vụ  17,985.00 
546 Rovamycine 3m.i.u Spiramycin 3 M.I.U Viên nha pp cpv Dịch vụ  9,733.00 
547 Adalat retard Nifedipind 20mg Viên Bayer Pharma AG Dịch vụ
548 Evaldez levosulpirid 50mg Viên Davipharm Dịch vụ  4,200.00 
549 Extraslim vitamin B6 + Chromium 300mg Chai NHS Labs Dịch vụ
550 Nifedipin stada 20 Nifedipine 20mg Viên Stada-VN Dịch vụ
551 Savi Dimin diosmine-hesperidine 500mg Viên nha pp-dp savi Dịch vụ  2,230.00 
552 Fine Pure Collagen collagen peptide 75g Hộp FINE JAPAN Dịch vụ
553 Pentoxipharm pentoxifylin 100mg Viên Unipharm AD Dịch vụ  2,977.00 
554 Tylenol Paracetamol 650mg Viên Hàn Quốc (HQ) Dịch vụ  1,884.00 
555 Stadleucin Acetyl-DL-Leucine 500mg Viên nha pp-khuong duy Dịch vụ  1,950.00 
556 Ciprobay Ciprofloxacin 500mg Viên Bayer Pharma AG Dịch vụ
557 Alaska Omega 3,6,9 Omega 3,6,9 1000mg Hộp Made in USA Dịch vụ
558 ALphachoay Alpha chymotrypsin 21microkatals Viên nha pp phytopharma Dịch vụ  2,154.00 
559 JEX peptan 200mg Hộp Made in USA Dịch vụ  369,050.00 
560 Ventolin Nebules salbutamol 2.5mg Ống phytopharma Dịch vụ  6,702.00 
561 Sporal itraconazole 100mg Viên Thai Lan Dịch vụ  20,873.00 
562 Fexophar Fexofenadin hydroclorid 180mg Viên Cty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm Dịch vụ  1,199.00 
563 Betaserc Betaserc dihydrochloride 16mg Viên nha cc vimedimex Dịch vụ  4,462.00 
564 Enervon-C vitamin c-B1.2.3.5.6.12 640mg Viên nha pp tuệ lâm Dịch vụ  2,161.00 
565 KIM số 6 (KV) thép 30g Hộp TianJin Empecs Medical Device co. Dịch vụ  45,540.00 
566 Efferalgan Paracetamol 500mg Viên Bristol-myers squibb Dịch vụ  3,100.00 
567 Gastropulgite Attapulgite Mormoiron +gel hydroxide aluminium và carbonate magnesium 2.500g+0.500g Gói việt nam Dịch vụ  3,511.00 
568 Cinnarizin cinnarizin 25mg Viên Khánh Hòa Dịch vụ  90.00 
569 Tyrotab Tyrothricin 1mg Viên Pharmedic Dịch vụ  382.00 
570 HEBA gold Gaba 797mg Viên Made in USA Dịch vụ
571 Daflon diosmine + hesperidin 500mg Viên phytopharma Dịch vụ  4,391.00 
572 Scanneuron-forte thiamine-pyridoxine-cyanocobalamin 250mg+250mg+1000mcg Viên nha pp-khuong duy Dịch vụ  1,300.00 
573 Magnesi-B6 Magnesi lactat dihydrat và Pyridoxin hydroclorid 475mg Viên Cty Cổ Phần Dược Phẩm T.Ư VIDIPHA Dịch vụ  191.00 
574 Neopeptine Alpha-amylase 100mg Viên Indian Dịch vụ  2,266.00 
575 Growsel Vitamin C+ kẽm  gluconat 500mg Viên Roussel Dịch vụ  3,276.00 
576 Dimagel DImethicon+ Guaiazulen 3000mg Gói DAVI PHARM Dịch vụ  4,500.00 
577 Rebastric rebamipide 100mg Viên Medisun Dịch vụ  2,747.00 
578 Stiros Clonixin Lysinate 125mg Viên Korea Dịch vụ  4,370.00 
579 Calci-D calcium-vitamin d3 500mg Viên nha pp mekophar Dịch vụ  560.00 
580 Farzincol 70mg Kẽm Gluconat  70mg Viên việt nam Dịch vụ  781.00 
581 Antibio pro Lactobacillus acidophilus 1g Gói sang Pharma Dịch vụ  5,292.00 
582 Fleet Phospho-Soda Gender-lemon flavor 45ml Chai việt nam Dịch vụ  61,199.00 
583 Ginkor Fort ginkgolides bilobalide + hepaminol hydrochloride+ troxerutin 40mg Viên France Dịch vụ  6,507.00 
584 Domitazol Malva purpurea-xanh methylen-camphor monobromid 295mg Viên nha pp domesco Dịch vụ  1,525.00 
585 Praxilene naftidrofuryl 200mg Viên Cong ty cp duoc TW2 Dịch vụ  4,778.00 
586 Vitamin A vitamin a 5000 IU Viên việt nam Dịch vụ  328.00 
587 Liverstad Silymarin 70mg Viên stada Dịch vụ
588 Keamine tổng hợp calci-L-Lycin 500mg Viên nha pp uss pharma Dịch vụ  11,880.00 
589 kim số 1( KV) thép 100 cây Hộp TianJin Empecs Medical Device co. Dịch vụ  45,540.00 
590 Myonal Eperison hydroclorid 50mg Viên nha cc vimedimex Dịch vụ  4,441.00 
591 Vitamin C acid ascorbic 500mg Viên nha pp vidipha Dịch vụ  595.00 
592 kim số 2 thép 100 Hộp cty xnk Khánh Phong Dịch vụ  45,540.00 
593 Phosphalugel Aluminium phosphate 12.38g Gói nha cc vimedimex Dịch vụ  4,315.00 
594 Panadol Paracetamol 500mg Viên sterling drug SDN. BHD Dịch vụ  1,050.00 
595 Maalox nhôm hydroxyd gel khô + magnesi hydroxyd 400mg+400mg Viên việt nam Dịch vụ  1,123.00 
596 Alphachymotrypsin BVP Alphachymotrypsin  4,2mg Viên Trà Vinh( TV PHARM) Dịch vụ  715.00 
597 Obimin vitamin tổng hợp 30v Viên united pharma Dịch vụ  2,315.00 
598 Moriamin-forte acid amin thiết yếu > 84 mg Viên nha pp saphaco Dịch vụ  4,095.00 
599 Rutin-vitamin C rutin-vitamin c 100mg Viên nha pp mekophar Dịch vụ  265.00 
600 Pepsane gaiazulene+dimeticone 4mg+3g Gói nha cc việt hà Dịch vụ  5,544.00 
601 Marvelon Desogestrel 0.150mg Viên BAYER Dịch vụ  65,205.00 
602 Vitamin PP nicotinamide 500  mg Viên nha pp-mekopha Dịch vụ  840.00 
603 Duphalac lactulose 667g Viên HÀ LAN Dịch vụ  6,000.00 
604 Smecta Diosmectite 3g Gói Beaufour Dịch vụ  3,997.00 
605 Myomethol methocarbamol 500mg Viên nha pp úc châu Dịch vụ  2,173.00 
606 Betadine povidin iodine 125ml Chai việt nam Dịch vụ  52,636.00 
607 Fleet enema 133ml Monobasic sodium phosphate + dibasic sodium phosphate 133ml Chai Cong ty cp duoc TW2 Dịch vụ  64,899.00 
608 TAMOGI no Shizuku TAMOGI 80ml Hộp Made in japan Dịch vụ
609 Dotium Domperidon 10mg Viên Domesco Dịch vụ  300.00 
610 Siutamid Inj Metoclopramide Hydrochloride 10mg/2ml Ống Taiwan Dịch vụ  10,351.00 
611 Softerin Không xác định KXD Tuýp Cty TNHH Phil Inter Pharma Dịch vụ  56,700.00 
612 Băng 2 móc KXD KXD Cuộn V Dịch vụ  11,000.00 
613 Pacific ketoprofen Ketoprofen 30mg Gói Pacificpharma Dịch vụ  72,000.00 
614 Kim Arlo số 2 kim 2 Hộp nha pp tâm phúc Dịch vụ  60,522.00 
615 Theostat L.P 100mg theophylline 100mg Viên việt nam Dịch vụ  2,127.00 
616 Olanzapine 5 Olanzapine 5mg Viên Savipharm J.S.C Dịch vụ  1,417.00 
617 Fucidin Fusidic Acid 20mg Tuýp Leo Laboratori Dịch vụ  75,075.00 
618 Promethazin Promethazin 2% Tuýp VIDIPHA Dịch vụ  9,099.00 
619 Zinnat 500mg (cefuroxim 500mg) Cefuroxim 500mg Viên 02-Thg9 Dịch vụ  27,048.00 
620 Motilium-M 10mg domperidone 10mg Viên 02-Thg9 Dịch vụ  2,570.00 
621 Diamicron MR 60 gliclazid 60mg 60mg Viên việt nam Dịch vụ  6,552.00 
622 Amcardia-5 Amlodipin 5mg Viên Unique Pharmaceutic als Laboratories (A Div. of J.B.Chemicals & Pharmaceutic als Ltd.) Bảo hiểm  750.00 
623 Alphachymotrysin BVP Alpha chymotrypsin 21 mckatal Viên Công ty CP BV Pharma Bảo hiểm  560.00 
624 Aspirin 81 Acetylsalicylic acid 81mg Viên Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm Bảo hiểm  82.00 
625 Menison Methyl prednisolon 16mg Viên Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Bảo hiểm  2,100.00 
626 Moov 7.5 Meloxicam 7,5mg Viên Zim Labratories Ltd. Bảo hiểm  305.00 
627 Bivikit Tinidazol + Clarithromycin + Lanzoprazol 30mg+500mg +250mg Kit việt nam Bảo hiểm  8,900.00 
628 Captopril Captopril 25mg Viên Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà Bảo hiểm  81.00 
629 Cefixime Uphace 100 Cefixim 100mg Gói Công ty cổ phần Dược phẩm TW25 Bảo hiểm  2,800.00 
630 Cendemuc N-acetylcystein 200mg Viên Công ty TNHH một thành viên Dược Trung ương 3 Bảo hiểm  450.00 
631 Cetirizin Cetirizin 10mg Viên nha pp bephaco(bến tre) Dịch vụ  327.00 
632 Clarithromycin 500 Clarithromycin 500mg Viên Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà Bảo hiểm  5,800.00 
633 Coatangaponin 500mg Acetyl leucin 500mg Viên Cty cổ phần Dược Đồng Nam Bảo hiểm  650.00 
634 Colchicine Colchicin 1mg Viên Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú Bảo hiểm  450.00 
635 Dasarab Clopidogrel 75mg Viên Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú Bảo hiểm  1,150.00 
636 Davyca- F Pregabalin 150mg Viên Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú Bảo hiểm  4,500.00 
637 Disolvan Bromhexin 8mg Viên Công ty cổ phần hoá- dưoc pham Mekophar. Bảo hiểm  70.00 
638 Amapirid 4mg Glimepirid 4mg Viên Cty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y Tế Bảo hiểm  423.00 
639 Liritoss Atorvastatin 10mg Viên Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tĩnh Bảo hiểm  600.00 
640 Kozeral Ketorolac 10mg Viên Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú Bảo hiểm  1,500.00 
641 Lufocin Ciprofloxacin 500mg Viên Công ty Cổ phần BV Pharma Bảo hiểm  910.00 
642 Metronidazol 250mg Metronidazol 250mg Viên Mekophar Bảo hiểm  158.00 
643 Nisten Ivabradin 5mg Viên Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú Bảo hiểm  3,290.00 
644 Pyraneuro Vitamin B1 + B6 + B12 12,5 mg + 12,5 mg + 12,5 mcg Viên Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Bảo hiểm  500.00 
645 Rotundin Rotundin 60 mg Viên Công ty cổ phần Dược Đồng Nai Bảo hiểm  1,000.00 
646 Sorbitol Sorbitol 5g Gói nha pp bephaco(bến tre) Dịch vụ  995.00 
647 Tamifuxim 500 Cefuroxim 500mg Viên Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco Bảo hiểm  7,000.00 
648 Tanaldecolty l F Mephenesin 500mg Viên việt nam Bảo hiểm  473.00 
649 Tanarazol Tinidazol 50 0mg Viên Công ty TNHH SX-TM dưoc pham Thành Nam Bảo hiểm  630.00 
650 Tenofovir Tenofovir (TDF) 300mg Viên Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú Bảo hiểm  3,990.00 
651 Terfelic F Sắt fumarat + acid folic 200mg +1mg Viên Công ty cổ phần dược phẩm 3/2 Bảo hiểm  800.00 
652 Tipharel Trimetazidin 20mg Viên Công ty CP DP Tipharco Bảo hiểm  470.00 
653 Vitamin PP 500mg Vitamin PP 500mg Viên Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế Bảo hiểm  700.00 
654 Vitatrum-C Vitamin C 1000mg viên sủi Công ty Cổ phần BV Pharma Bảo hiểm  1,200.00 
655 Yeltu Meloxicam 7,5mg Viên Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế Bảo hiểm  950.00 
656 Debutinat 200mg Trimebutin maleat 100mg Viên việt nam Bảo hiểm  0.00 
657 Trymo BISMUTHSUBCITRAT 120mg Viên việt nam Dịch vụ  2,921.00 
658 Medrol 16mg methylprednisolone 16mg Viên sang Pharma Bảo hiểm  0.00 
659 Mosad mosapride 5mg 5mg Viên việt nam Bảo hiểm  0.00 
660 simethicone simethicone 80mg Viên việt nam Bảo hiểm  0.00 
661 Dimagel guaiazulen+dimethicon 4mg+3000mg Gói việt nam Dịch vụ  4,500.00 
662 Losartan 50mg Losartan 50mg Viên stada Bảo hiểm  253.00 
663 Kanausin Metoclopramid 10mg Viên Công Ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Bảo hiểm  92.00 
664 Cephalexin 500mg Cefalexin 500mg Viên Medochemie Ltd. Bảo hiểm  3,600.00 
665 Magnesium-B6 Vitamin B6+Magnesi 79mg+5mg Viên Cty TNHH 1 thành viên DP và sinh học y tế Bảo hiểm  950.00 
666 Vinzix Furosemid 20mg/2ml Ống việt nam Bảo hiểm  1,449.00 
667 Cammic Tranexamic acid 250mg/5ml Ống việt nam Bảo hiểm  3,696.00 
668 Neo- Tergynan Metronidazol + neomycin + nystatin 500mg + 65.000IU + 100.000IU Viên France Bảo hiểm  11,000.00 
669 Trimoxtal 250/250 Amoxicilin + sulbactam 250mg + 250mg Gói Công ty cổ phần Dược Minh Hái Bảo hiểm  9,500.00 
670 Cefixim 200mg Cefixim 200mg Viên Công TY CP Armephaco- xí nghiệp dược phẩm 150 Bảo hiểm  3,800.00 
671 Trimoxtal 500/500 Amoxicilin + sulbactam 500mg + 500mg Viên Công ty cổ phần Dược Minh Hái Bảo hiểm  13,490.00 
672 Tegretol 200 Carbamazepin 200mg Viên Italy Bảo hiểm  3,661.00 
673 Tributel Trimebutin maleat 200mg Viên CÔNG TY TNHH DP ĐẠT VI PHÚ Bảo hiểm  1,250.00 
674 Piracetam 800 Piracetam 800mg Viên Công ty Cổ phần Dược Becamex Bảo hiểm  1,092.00 
675 5% Glucose Injection 500ml:25g Glucose 5%/500ml Chai Shijiazhuang No. 4Pharmaceutic al Co., Ltd. Bảo hiểm  9,400.00 
676 Sodium chloride 0,9% Natri clorid 0,90% Chai Công Ty TNHH Otsuka OPV Bảo hiểm  6,762.00 
677 Bivinadol Paracetamol 500mg Viên Công ty Cổ phần BV Pharma Bảo hiểm  320.00 
678 Bixofen 120 Fexofenadin 120 mg Viên việt nam Bảo hiểm  1,980.00 
679 Khouma Nebivolol 5mg Viên việt nam Bảo hiểm  2,500.00 
680 Tanarazol Tinidazol 500mg Viên Công ty TNHH SX-TM dưoc pham Thành Nam Bảo hiểm  630.00 
681 Pimicin 3M Spiramycin 3.000.000IU Viên Công ty Cổ phần BV Pharma Bảo hiểm  3,390.00 
682 Smail Dioctahedral smectit 3000mg Gói Công ty Cổ phần BV Pharma Bảo hiểm  1,700.00 
683 Efticol 0,9% Natri clorid 0,90% Lọ Công ty cổ phần dược phẩm 3/2 Bảo hiểm  1,250.00 
684 Dexacol Cloramphenicol+ dexamethason 20mg + 5mg Lọ Công ty cổ phần dược phẩm 3/2 Bảo hiểm  3,000.00 
685 Acetazolamid Acetazolamid 250mg Viên Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic Bảo hiểm  687.00 
686 Sihiron Betamethason dipropionat + clotrimazol +  gentamicin 64mg + 1g + 100mg Tube việt nam Bảo hiểm  9,000.00 
687 Glucofast  850 Metformin 850mg Viên Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế Bảo hiểm  248.00 
688 Vitamin PP 500 mg Vitamin PP 500mg Viên việt nam Bảo hiểm  700.00 
689 Vitamin C 500mg Vitamin C 500mg Viên Cty CP Dược Becamex Bảo hiểm  496.00 
690 Alzole bh omeprazol 40mg Viên 02-Thg9 Bảo hiểm
691 Lasectil 40 Omeprazol 40mg Viên Công ty Cổ phần BV Pharma Bảo hiểm  2,500.00 
692 Nitromint Nitroglycerin 2.6mg 2.6mg Viên việt nam Dịch vụ
693 Berlthyrox 100 Levothyroxin 100mg Viên việt nam Bảo hiểm
694 Clindamycin 300mg Clindamycin 300mg 300mg Viên việt nam Bảo hiểm
695 Mezamazol Thiamazol 5mg Viên việt nam Dịch vụ  1,037.00 
696 Alaxan Paracetamol 325 mg+Ibuprofen 200 mg 525mg Viên việt nam Dịch vụ  1,075.00 
697 Bivitanpo 50 Losartan 50mg Viên Cty Cổ phần BV Pharma Bảo hiểm  0.00 
698 Medrol methylprednisolone 16mg Viên VIET NAM Dịch vụ  4,715.00 
699 Canesten Clotrimazole 100mg Viên việt nam Dịch vụ  12,159.00 
700 Tanganil 500mg Acetyl-DL-Leucine 500mg Viên nha pp vimedimex BD Dịch vụ  5,308.00 
701 Hudexa tobramycin+ dexamethasone 5ml Chai HANLIM PHARM Dịch vụ  40,320.00 
702 Cồn boric acid boric+ ethanol 10ml Chai việt nam Dịch vụ
703 Magdivix magnesi-pyridoxin 475mg+5mg Viên nha pp-vidipha Dịch vụ  231.00 
704 Bông y tế gon 25g Gói sapharco Dịch vụ  5,569.00 
705 ENAT vitamin e 400MG Hộp nha pp saphaco Dịch vụ  111,000.00 
706 SAT.1500UI Acarbose 1500UI Lọ Thuận đức Dịch vụ  46,000.00 
707 Farzincol zinc gluconate 10mg Viên nha pp pharmedic Dịch vụ  781.00 
708 VAT Vắc xin phòng bệnh uốn ván 0.5ml Lọ Thuận đức Dịch vụ  30,000.00 
709 Heberbiovac HB vắc xin viêm gan B 1ml Lọ Thuận đức Dịch vụ  90,000.00 
710 Glucofast 850 Metformin 850mg Viên Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế Bảo hiểm  248.00 
711 Amapirid 4 Glimepirid 4mg Viên Cty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y Tế Bảo hiểm  423.00 
712 Fenbrat Fenofibrat 300mg Viên Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh hocy tế Bảo hiểm  530.00 
713 Fenbrat 100 Fenofibrat 100mg Viên Công ty cổ phần dược phẩm và sinh hocy tế Bảo hiểm  428.00 
714 Renapril 10mg Enalapril 10mg Viên Balkanpharma - Dupnitza AD Bảo hiểm  570.00 
715 Bestpred 16 Methyl Prednisolon 16mg Viên Cty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2 Bảo hiểm  2,100.00 
716 Jocet-10 Cetirizin 10mg Viên Unique Pharmaceutic als Laboratories (A Div. of J.B.Chemicals & Pharmaceutic als Ltd.) Bảo hiểm  260.00 
717 Engerix B 20MCG VACCINE NGUA VIEM GAN B 20mg Lọ Hoàng Đức Dịch vụ  160,000.00 
718 Vaslor-20 Atorvastatin 20mg Viên Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú Bảo hiểm  598.00 
719 Partamol Tab Paracetamol 500mg Viên Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam Bảo hiểm  480.00 
720 fexostad fexofenadin 60mg Viên khuong duy Dịch vụ  1,911.00 
721 Vaslor 10 Atorvastatin 10mg Viên Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú Bảo hiểm  307.00 
722 Dermovate cream Clobetasol propionate 0.05% 15g Tuýp glaxoSmithKline Dịch vụ  52,920.00 
723 Auclanityl 1g Amoxicilin +Acid clavulanic 875mg+125mg Viên Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco Bảo hiểm  6,800.00 
724 Aumoxtine 625mg Amoxicilin + Acid clavulanic 500mg+125mg Viên Cty cp xuất nhập khẩu Y Tế Domesco Bảo hiểm  6,400.00 
725 Bicapain 15 Meloxicam 15 mg Viên Công ty CP BV Pharma Bảo hiểm  1,250.00 
726 Fexmebi Fexofenadin 60mg Viên Cty TNHH 1 thành viên DP và sinh học y tế Bảo hiểm  1,180.00 
727 Efticele 200 Celecoxib 200mg Viên Cty CP DP 3/2 Bảo hiểm  3,000.00 
728 Andonmuc N-acetylcystein 200mg Gói Cty TNHH MTV DP và Sinh học y tế Bảo hiểm  2,000.00 
729 Vadol A325 Paracetamol 325mg Viên Vacopharm Dịch vụ  115.00 
730 No-spa 40mg Drotaverine hydrochloride 40mg Viên sanofi-aventis VN Dịch vụ
731 Docifix 200mg Cefixim 200mg Viên Domesco Dịch vụ  8,100.00 
732 dầu thái menthol-peppermin 100ml Chai thái Dịch vụ  16,380.00 
733 no-spa Drotaverine hydrochloride 40mg Viên phytopharma Dịch vụ  1,638.00 
734 Dầu mù u Tranmu u 15ml Chai Mediphar Dịch vụ  6,825.00 
735 Dexacol 5ml Cloramphenicol+ dexamethason 5ml Chai 03-Thg2 Dịch vụ  3,743.00 
736 Sorbitol 5g Sorbitol 5g Gói Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar Bảo hiểm  550.00 
737 Baburol Bambuterol hydrochloride 10mg Viên việt nam Dịch vụ  2,593.00 
738 Loxozole Omeprazol 20mg Viên Zim Labratories Ltd. Bảo hiểm  355.00 
739 Tetracyclin 1% tetracyclin 5g Tuýp nha pp vidipha Dịch vụ  7,130.00 
740 Neurontin Gabapentin 300mg Viên nha pp vimedimex BD Dịch vụ  13,293.00 
741 ddđ Acarbose dd Viên Fresenius Bidiphar Bảo hiểm
742 Neurocetam- 800 Piracetam 800mg Viên Micro Labs Limited Bảo hiểm  790.00 
743 Nacl dich truyền Nacl 0,9% 250ml Chai Zuellig Pharma Dịch vụ  9,660.00 
744 Proctolog trimebutine-ruscogenines 130mg Viên Aguettant Dịch vụ  5,925.00 
745 Băng thun 3 móc vai thun 3 móc Cuộn aguetant -france Dịch vụ  15,015.00 
746 Piracetam 800 Piracetam 800 mg Viên nha cc hp-cat Dịch vụ  1,430.00 
747 Cefixim Cefixim 200mg Viên pp HP.CAT Dịch vụ  4,940.00 
748 Pharmaton vitamin tổng hợp 800mg Viên Ginsana SA, Via Mulini, 6934 Bioggio Dịch vụ  5,411.00 
749 Lostad HCT Losartan kali + Hydroclorothiazid 50/12.5 mg Viên nha pp Khuong Duy Dịch vụ  3,200.00 
750 Vorifend Forte Glucosamin sulfat 500mg Viên nha pp Khuong Duy Dịch vụ  1,300.00 
751 Moxacin Amoxicilin 500mg Viên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco Bảo hiểm  1,019.00 
752 Hayex Bambuterol HCL 10mg Viên nha pp tâm đan Dịch vụ  1,170.00 
753 Givet-5 montelukast natri 5mg Viên nha pp tâm đan Dịch vụ  1,807.00 
754 Neubatel Gabapentin 300mg Viên nha pp tâm đan Dịch vụ  1,690.00 
755 Hydrocortisone cream Hydrocortisone 15g Tuýp nha pp yteco Dịch vụ  28,980.00 
756 NIZORAL CREAM KETOCONAZOLE 5G Tuýp nha pp phytopharma Dịch vụ  28,665.00 
757 Mezacosid Thiocolchicosid 4mg Viên Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Bảo hiểm  1,758.00 
758 Bisoprolol Fumarate 2.5mg Bisoprolol 2,5mg Viên Niche Generics Limited Bảo hiểm  1,730.00 
759 Katrypsin Alpha chymotrypsin 21 microkatal Viên Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà Bảo hiểm  148.00 
760 Kavasdin 5 Amlodipin 5mg Viên Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà Bảo hiểm  88.00 
761 Nucleo C.M.P Forte cytidine 5mg+uridine+disodium 3mg 8mg Viên nha pp Việt Hà Dịch vụ  10,320.00 
762 Irbesartan stada 150 irbesartan 150mg Viên nha pp Khuong Duy Dịch vụ  4,600.00 
763 seretide evohaler salmeterol 25mcg+fluticasone propionat 250mcg 25/250mcg Lọ Zuellig Pharma Bảo hiểm  0.00 
764 Materazzi Eperison 50mg Viên Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú Bảo hiểm  350.00 
765 Nerazzu Losartan 50mg Viên Công ty TNHH dược phẩm Ðat Vi Phú Bảo hiểm  350.00 
766 COTTU F CHLORPHENIRAMIN+METHYLEPHEDRINE 100ml Chai nha pp đại bắc-miền nam Dịch vụ  37,000.00 
767 Oflovid ofloxacin 0.3% 3.5g Tuýp nha pp vimedimex BD Dịch vụ  81,983.00 
768 Glucose 5% Glucose 250ml Chai nha pp mekophar Dịch vụ  13,063.00 
769 Sodium chloride sodium chloride-calci chloride-potasium-sodium lactat 250ml Chai nha pp mekophar Dịch vụ  11,563.00 
770 Hismedan Trimetazidin 20mg Viên Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà Bảo hiểm  86.00 
771 Mypara ER Paracetamol 650mg Viên Công ty cổ phần SPM Bảo hiểm  1,000.00 
772 Corityne Loratadin 10 mg Viên nha pp bepharco Dịch vụ  791.00 
773 Befaprofen Paracetamol + Ibuprofen 325mg+ 200mg Viên nha pp bepharco Dịch vụ  955.00 
774 Domperidone Domperidon maleat 10mg Viên nha pp bephaco(bến tre) Dịch vụ  0.00 
775 Meloxicam Meloxicam 7.5 mg Viên nha pp bephaco(bến tre) Dịch vụ
776 Terpincodein terpin hydrat +natri benzoate+codein 100mg+50mg+3.766mg Viên nha pp bephaco(bến tre) Dịch vụ  464.00 
777 Tehep-B Tenofovir 300mg Viên Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú Bảo hiểm  2,500.00 
778 CELECOXIB celecoxib 200mg Viên nha cc anh my Dịch vụ  1,950.00 
779 Hameron sodium hyaluronate 5ml Lọ nha pp NĂM PHÁT Dịch vụ  45,885.00 
780 Posod Kali iodid + natri iodid 10ML Lọ nha pp NĂM PHÁT Dịch vụ  35,190.00 
781 MOTILIUM SUSPENSION domperidone 30mg Chai nha cc phytopharma Dịch vụ  27,369.00 
782 Flixonasa Fluticasone propionate 0.05% Chai nha cc phytopharma Dịch vụ  162,719.00 
783 Theralen syrup Alimemazine 0.045g Chai nha cc thuận gia Dịch vụ  14,640.00 
784 Gaviscon Natri alginate+natribicarbonate+calcium carbonate 500mg+267mg+160mg Gói nha pp vimedimex BD Dịch vụ  5,735.00 
785 Forvastin 10 Atorvastatin 10mg Viên Công ty cổ phần dược phẩm 3/2 Bảo hiểm  210.00 
786 G5 Duratrix Clopidogrel 75mg Viên Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Bảo hiểm  538.00 
787 Adalat LA TAB Nifedipin 30mg Viên nha pp sangpharma Dịch vụ  11,343.00 
788 Obimin vitamin A+D+C+B1+B2+B6+B12+ niacinamide+ calcium+folic acid+ferrous fumarate+ calcium lactate+ coppe 3000 usp units +400 usp units Viên nha pp sangpharma Dịch vụ  2,315.00 
789 phytogyno Alpha-terpineol 250ml Chai Công ty hoàng kim Dịch vụ  49,000.00 
790 Ciprofloxaci n Ciprofloxacin 500mg Viên Công Ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Bảo hiểm  447.00 
791 Clarithromyc in 500 Clarithromycin 500mg Viên Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà Bảo hiểm  2,189.00 
792 Kagasdine Omeprazol 20mg Viên Công Ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Bảo hiểm  147.00 
793 Metronidazol Metronidazol 250mg Viên Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà Bảo hiểm  99.00 
794 Bisostad Bisoprolol 2.5mg Viên nha pp-khuong duy Dịch vụ  689.00 
795 Magnesi sulfat Magnesi fulfat 10ml Ống cb Dịch vụ  3,769.00 
796 L-TYROX Levothyroxin 100 mcg Viên nha pp dp an duy Dịch vụ  1,066.00 
797 Tazilex Methimazole 5mg Viên nha pp dp an duy Dịch vụ  1,170.00 
798 Neurobion Vitamin B1 + B6 + B12 300mg+200mcg Viên nha cc sapharco Dịch vụ  2,337.00 
799 Amoxicilin 500mg Amoxicilin 500mg Viên Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế Bảo hiểm  450.00 
800 Magnesium - Vitamin B6 Vitamin B6 + magnesi (lactat) 5mg + 470mg Viên Công ty cổ phần dược phẩm 3/2 Bảo hiểm  126.00 
801 Meloxicam Meloxicam 7.5mg Viên Công Ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Bảo hiểm  53.00 
802 Atorvastatin 10 Atorvastatin 10mg Viên Công Ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Bảo hiểm  174.00 
803 Tobidex Tobramycin + dexamethason 0,3% + 0,1% Lọ Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 Bảo hiểm  7,791.00 
804 Biracin - E Tobramycin 0,30% Lọ Công ty cổ phần Dược TTBYT Bình Định Bảo hiểm  3,780.00 
805 Hepavax-gene hepavax 20mcg Lọ phúc thiện Dịch vụ  120,052.00 
806 Curam 625mg Amoxicilin + acid clavulanic 625mg Viên Sandoz GmbH. Bảo hiểm  5,255.00 
807 Ferrovit sắt fumarate + acid folic vitamin B12 162mg+ 0,75mg+7,50mcg Viên nha pp yteco Dịch vụ  1,968.00 
808 Gikanin Acetyl leucin 500mg Viên Công Ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Bảo hiểm         3,000  

ten tm

Địa chỉ: 118 Bành Văn Trân, P.7, Q.Tân Bình, Tp.HCM

ĐT: (028) 3865 2225 | Fax: (028) 3970 1423

Email: benhvienthanhmau@yahoo.com.vn | Website: www.benhvienthanhmau.com

TOP
Bản quyền thuộc về công ty TNHH Bệnh Viện Thánh Mẫu | Stats: frontpage hit counter